ارزشیابی زبان آموزان

از زبان آموزان، در طول ترم، ابتدا یک امتحان ميان ترم (Mid Term) سپس امتحان کلاسی (Quiz) و در پایان امتحان پايان ترم (Final) بعمل مي آيد و چنانچه نمره ي قبولي كسب نمايند، كارنامه ي قبولي آن ترم را دريافت می نمایند. در هر، ترم دو جلسه بعد از برگزاری آزمون میان ترم، کارنامه میان دوره ای جهت اطلاع والدین از روند پیشرفت فرزندان شان ارائه می شود که پس از امضای والدین به آموزشگاه برگردانده می شود.

در هر ترم، زبان آموز برتر هر كلاس، در سايت تبار به نشاني www.Tabaar.ir  (در قسمت مراکز زبان) معرفي شده هنگام ثبت نام ترم بعد از تخفیف مربوطه برخوردار خواهد شد.

نمرات ترم، در سايت فوق در دسترس زبان آموزان خواهد بود. كارنامه ترم نيز در صورت درخواست، حضوراً تسليم زبان آموز و یا ولی ایشان می گردد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰