تعیین سطح و مشاوره

تعیین سطح و مشاوره
زبان آموزان در مرحله اول ورود به آموزشگاه :

۱- در صورتی که آشنایی قبلی با زبان داشته باشند توسط پذیرش به سوپروایزر آموزشگاه معرفی و پس از انجام تعیین سطح ، برگه نتیجه تعیین سطح را به پذیرش ارائه و پس از اطلاع از مبلغ شهریه و ساعات کلاسها مبلغ مشخص شده را به حساب بانکی اعلام شده واریز و ثبت نام خواهند نمود.

۲- در صورتی که آشنایی قبلی با زبان نداشته باشند ( مثلا”اول ابتدائی یا مشابه آن ) مستقیما”به بخش پذیرش مراجعه و مراحل ثبت نام خود را کامل می نماید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰