مقررات آموزشی

مقررات آموزشی

زبان آموزان موظف به رعایت موازین اسلامی، اخلاقی، اجتماعی و تمامی ضوابط آموزشی و انضباطی آموزشگاه می باشند

(رعایت حجاب اسلامی الزامی می باشد).

تعداد جلسات آموزشی بین ۱۸ تا ۲۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای می باشد.

شرکت در آزمون تعیین سطح برای متقاضیان جدید و یا زبان‌آموزانی که بیش از دو ترم در کلاس‌های آموزشی حضور نداشته اند، الزامی است.

همراه داشتن تلفن همراه برای زبان آموز در کلاس ها ممنوع می باشد، در صورتیکه اجباری در این کار باشد باید تلفن همراه خود را خاموش نماید.

زبان‌آموزان ملزم به حضور به موقع و مستمر در کلاس‌های آموزشی بوده و اجازه ترک آموزشگاه را پیش از پایان کلاس ندارند.

زبان آموزان ملزم به شرکت در تمامی آزمون های دوره می باشند و در صورت عدم شرکت در آزمون ( بجز غیبت موجه)نمره آزمون مورد نظر را از دست خواهند داد.

حد نصاب نمره لازم برای گذراندن یک ترم تا سطح TS۳ کسب نمره ۷۰ از مجموع ۱۰۰ نمره است و از سطح Panel۱ نمره قبولی ۷۵ از ۱۰۰ می باشد.

زبان آموزانی که موفق به کسب نمره ۷۰ نشوند، ملزم به تکرار همان دوره هستند.

متقاضی حداکثر می تواند سه جلسه در طول ترم غیبت نماید. در صورت غیبت موجه باید مدارک را به آموزشگاه ارائه نماید و غیبت موجه بیش از سه جلسه باعث محرومیت از آزمون پایان ترم شده و هر سه نوبت تاخیر ورود، یک جلسه غیبت محسوب می شود.

تاخیر و تعجیل در کلاس برای زبان آموزان فقط با هماهنگی مسئول پذیرش و ولی زبان آموزان امکان پذیر است.

زبان آموز باید مدارک ثبت نام را تا قبل از شروع ترم تکمیل نموده و شهریه را پرداخت نماید.

شرط تکمیل هر دوره منوط به رسیدن به حد نصاب هر کلاس می باشد.

در صورتی که آموزشگاه به هر دلیلی موفق به تشکیل کلاس نشود، وجه کامل شهریه دریافت شده، مسترد می‌گردد.

در صورت انصراف زبان آموز، استرداد شهریه زبان آموز فقط تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ترم با ارائه قبض ثبت نام امکان پذیر می باشد.

امتیاز ویژه
زبان آموزانی که شش ترم متوالی در هر یک از شعبات مجموعه امام حسین (علیه السلام) ثبت نام کرده باشند، در ترم هفتم بصورت رایگان ثبت نام خواهند شد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰