آزمون ها

آزمون شفاهی (مصاحبه):

به منظور ارتقاء و افزایش سطح مهارت Speaking  در طول هر دوره و نیز در پایان هر ترم، علاوه بر امتحان کتبی آزمونی شفاهی (مصاحبه) از زبان آموزان توسط اساتید دیگر و سوپروایزر شعبه به عمل می آید.

آزمون جامع  Family & Friends:

زبان آموزان در پایان ترم F&F5C باید در آزمون سراسری (شامل امتحان کتبی و مصاحبه  شفاهی) که در تمامی شعبات برگزار میگردد شرکت نمایند. آنان بر اساس نمره کسب شده در یکی از ترم های TF3 , TF2 ,TF1 ثبت نام می شوند.

آزمون جامع  Advanced:

زبان آموزان سطوح بالا پس از کسب نمره قبولی در تمامی سطوح Advanced (یعنی در پایان کتاب View Point 2) باید در آزمون جامع Adv 6 شرکت کنند تا مجوز ورود به دوره های FCE را  اخذ نمایند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰