آزمون ها

آزمون شفاهی (مصاحبه):

به منظور ارتقاء و افزایش سطح مهارت Speaking  در طول هر دوره و نیز در پایان هر ترم، علاوه بر امتحان کتبی آزمونی شفاهی (مصاحبه) از زبان آموزان توسط اساتید دیگر و سوپروایزر شعبه به عمل می آید.

آزمون جامع  Family & Friends:

زبان آموزان در پایان ترم F&F5C باید در آزمون سراسری (شامل امتحان کتبی و مصاحبه  شفاهی) که در تمامی شعبات برگزار میگردد شرکت نمایند. آنان بر اساس نمره کسب شده در یکی از ترم های TF3 , TF2 ,TF1 ثبت نام می شوند.

آزمون جامع  Advanced:

زبان آموزان سطوح بالا پس از کسب نمره قبولی در تمامی سطوح Advanced (یعنی در پایان کتاب View Point 2) باید در آزمون جامع Adv7 شرکت کنند تا مجوز ورود به دوره های FCE را  اخذ نمایند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰