دوره بازآموزی زبان انگليسی

این دوره ویژه فارغ التحصیلان دوره های Advanced TOEFL , و مربیانی است که مایل به مرور مجدد و Update کردن آموخته هایشان می باشند و نیز کسانی که بدليل عدم بکارگیری زبان، آموخته های آنها به تدريج بدست فراموشی سپرده شده است. تعداد جلسات این دوره معمولا ۳۰ جلسه است.