آموزش زبان انگلیسی به کودکان

  • کتاب های First Friends دارای سه جلد بوده که به آموزش زبان انگلیسی کودکان می‌پردازند. کتاب ها از پایه تا سطح متوسط برای کودکان و نوجوانان طراحی و مورد استفاده است. این سه کتاب در 5 سطح تدریس می‌شود.

کتاب اصلی : First Friends

تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۰ جلسه

نام ترم‌ها:

ترم FF1   کتاب First Friends 1

ترم FF2A کتاب First Friends 2         ترم FF2B کتاب First Friends 2

ترم FF3A کتاب First Friends 3         ترم FF3B کتاب First Friends 3

  • کتاب‌های مجموعه Super Safari مجموعه ای سه سطحی است برای کودکان ۸ تا ۱۰ سال به چاپ رسیده اند. این مجموعه سعی می کند زبان انگلیسی را از طریق داستان، آواز و بازی به زبان آموزان خردسال آموزش دهد. از این مجموعه در خیلی از آموزشگاه ها قبل از مجموعه First Friends استفاده می شود.

کتاب اصلی : Super Safari

تعداد جلسات : ۱۸ جلسه

نام ترم‌ها:

ترم SS1A , SS1B , SS1C   کتاب Super Safari 1

ترم SS2A , SS2B , SS2C   کتاب Super Safari 2

ترم SS3A , SS3B , SS3C   کتاب Super Safari 3

  • مجموعه Tiny Talk یکی از مقدماتی‌ترین سطوح آموزش زبان انگلیسی است. این مجموعه با تصاویر جذاب و به شیوه ساده زبان انگلیسی را زبان آموزان به کودکان 5 تا 7 سال آموزش می دهد. این مجموعه در سه سطح تنظیم شده است که هر سطح به دو بخش A و B تقسیم می شود و هر کتاب شامل 10 درس است که به موضوعات ساده و روزمره می پردازد. 

کتاب اصلی : Tiny Talks

تعداد جلسات : ۱۸ جلسه

نام ترم‌ها:

ترم TT1A کتاب Tiny Talks 1A           ترم TT1B کتاب Tiny Talks 1B

ترم TT2A کتاب Tiny Talks 2A           ترم TT2B کتاب Tiny Talks 2B

ترم TT3A کتاب Tiny Talks 3A           ترم TT3B کتاب Tiny Talks 3B