آموزش زبان انگلیسی به کودکان

سنین ۴ تا ۱۲ سال
کتب : First Friends – Pocket – Tiny Talk
مدت دوره : ۱۵ تا ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای
ویژگی دوره
آموزش از طریق بازی و سرگرمی – نقاشی وسرودهای شادی بخش – فلش کارت و سایر وسایل کمک آموزشی از قبیل بسته آموزشی Leap Frog