کتاب های گروه Touchstone

کتابهای Touchstone :

این مجموعه علاوه بر تقویت تمامی مهارت های زبان انگلیسی (Writing , Speaking , Reading , Listening) ، بر روی آموزش نحوه برقراری مکالمه بسیار تاکید دارد و مکالمات و تمرینات متعددی برای زبان آموان آماده کرده است.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰