کتاب های گروه First friends

کتاب های First Friends :

این مجموعه از سری کتاب های جدیدی است که برای تدریس زبان انگلیسی به کودکان سنین پایین مورد استفاده قرار می گیرد و به آموزش الفبا و اعداد پرداخته و همراه با شعر و آهنگ هاي متنوع باعث ايجاد انگيزه و شادي در کودک شده و مهارت لازم جهت شناسايي حروف و ايجاد ارتباط را فراهم مي کند. این مجموعه شامل فایل صوتی به لهجه امریکن می باشد.

این کتب طبق اصول و سرفصل بندی های منظم، زبان انگلیسی را به زبان آموزان می آموزد که به شرح ذیل می باشد:

 

جلد اول First Friends ۱ دربردارنده ۱۰ درس اساسی به شرح زیر می باشد:

۱-سلام و احوالپرسی ۲- خانواده ۳- مدرسه ۴- رنگ ها ۵ – اسباب بازی ها ۶- صورت ۷- لباس ها ۸- غذا ۹- در مزرعه ۱۰ – بزرگ و کوچک (تضاد)

جلد دوم First Friends ۲ دربردارنده ۱۰ درس اساسی به شرح زیر می باشد:

۱- سلام و احوالپرسی ۲- در کلاس درس ۳- بازی کردن ۴- وسایل و اشیاء ۵- اشکال و رنگ ها ۶- حیوانات خانگی ۷- کمد لباسها ۸ – اجزاء بدن ۹- اعضای خانواده ۱۰- جشن و مهمانی ها

جلد سوم First Friends ۳ دربردارنده ۱۰ درس اساسی به شرح زیر می باشد:

۱- سلام و احوالپرسی ۲- مدرسه ۳- احساسات ۴- پریدن و فعالیت کردن ۵- اجزای خانه ۶- اجزای اتاق ها ۷- تعطیلات ۸- غذا خوردن ۹- جشن شادی و سرگرمی ۱۰- شغل ها

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰