آموزش زبان انگليسی سطوح مقدماتی

کتب : Family and Friends
مدت دوره : ۱۸ تا ۲۰ جلسه
ویژگی دوره : کسب مهارت های مقدماتی در صحبت کردن ، نوشتن ، خواندن ، شنیدن و افزایش دامنه لغت در سطح مقدماتی
در این دوره از كتب Family & Friends که جزو جدیدترین کتب مطرح در زمینه آموزش زبان انگلیسی هستند و وسایل كمك آموزشی مربوطه برای مقاطع سنی ابتدایی و راهنمایی و بالاتر استفاده می شود.