دوره آمادگی آزمون TOEFL

اين دوره با دو گرايش برگزار می گردد

۱- (Paper Base Test) PBT که شامل سه بخش (Listening- Grammar-Reading) می باشد علاوه بر این سه مهارت فوق مهارت writing هم در آزمون مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای شرکت در آزمون دکتری در داخل ایران نمره بالاتر از ۴۸۰ و برای ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمره بالاتر از ۵۵۰ مورد نیاز است.

۲- Internet Base Test)) IBT شامل چهار مهارت می باشد. (Listening- Writing- Speaking- Reading) نمره هر یک از این مهارت ها بین ۰ تا ۳۰ بوده و در مجموع نمره بین ۰ تا ۱۲۰ است . نمره ۷۹ یا ۸۰ این آزمون معادل ۵۵۰ آزمونPBT شناخته می شود.