کتاب های گروه TT

کتابهای Tiny Talk :

مجموعه آموزشی Tiny Talk برای کودکان ۳ تا ۶ سال توصیه می شود که در ۶ ترم تدریس می شود. در این مجموعه سبک آموزش با داستان های زیبا به روش داستان های مصور می باشد که جذابیت خاصی برای کودکان ایجاد می کند. این کتب تاکید زیادی بر آموزش مهارت های Speaking وListening دارد و CD صوتی هم ضمیمه آن می باشد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰