کتاب های گروه PKT

کتاب های Pockets :

مجموعه Pockets در چهار دوره ( Little Pockets, ۲,۳) به کودکان ۶ تا ۸ سال همراه با شعر، آهنگ، بازی، نقاشی و فعالیت های شاد و سرگرم کننده دیگر برای ترغیب زبان آموزان کم سن و سال با مکمل هایی مانند کتاب کار و فلش کارت ارائه می شود.

 

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰