تغییر مکان آموزشگاه زبان های خارجی امام حسین علیه السلام شعبه هنرستان

روز شنبه 10 مهرماه 1400 آموزشگاه زبان های خارجی امام حسین علیه السلام (خراسان)- شعبه هنرستان از مکان قبلی خود واقع در هنرستان33 به ساختمان جدید واقع در بلوار هفت تیر، هفت تیر 22 پلاک 26 دبیرستان پسرانه هدف انتقال یافت. این مرکز در دو واحد خواهران و برادران به شرح زیر به فعالیت خود می پردازد:
واحد برادران: روزهای زوج
واحد خواهران: روزهای فرد
شماره های تماس:
38930580
38930581
ساعت فعالیت آموزشگاه هر روز عصر از ساعت 15 الی 20 می باشد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰