برگزاری جلسه معارفه سوپروایزر ارشد مراکز زبان امام حسین علیه السلام

جلسه معارفه سوپروایزر ارشد مراکز زبان امام حسین علیه السلام (خراسان) روز پنج شنبه 13 آبان ماه 1400 ساعت 16 با حضور مدیر آموزشگاههای زبان های خارجی امام حسین علیه السلام ، سرکار خانم قناعت و مدیران مراکز زبان طلاب،هفت تیر و شاندیز و همچنین با حضور سوپروایزرهای همه مراکز در مرکز زبان سناباد برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم دکتر زهرا کافی به عنوان سوپروایزر ارشد مراکز زبان امام حسین علیه السلام معرفی شدند و نیازمندی های آموزشگاهها در جهت نظارت، بروزرسانی و ارتقای سطح کیفیت آموزش زبان های خارجی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰