ارزیابی سامانه جدید آموزشگاههای زبان های خارجی امام حسین علیه السلام

روز چهار شنبه 1 مرداد ماه 99 ساعت 17 جلسه ای با محوریت موضوع ارزیابی سامانه جدید آموزشگاههای زبان های خارجی امام حسین علیه السلام با حضورمدیران مراکز زبان سناباد و طلاب ونیروهای پذیرش این شعبات در مرکز زبان سناباد برگزار گردید.

این جلسه که با هدف بررسی و ارزیابی انتقال داده های قبلی به سامانه جدید و همچنین ارائه نیازمندی های آموزشگاههای زبان بود به صورت آنلاین توسط واحد پشتیبانی شرکت نرم افزاری نو آیین صورت گرفت.

 

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰